Indang Water District

Water Supply Rationing at Barangay Calumpang Cerca – Agus-os

Nais pong ipabatid ng pamunuan ng Indang Water District (IWD) na kalakip nang umiiral na Water Supply Rationing na iskedyul sa Barangay Calumpang Cerca at Agus-os simula noong Mayo 9, 2020, tayo ay magkakaroon ng pagbabago sa iskedyul.
Ang nakatala sa ibaba ay ang magiging bagong iskedyul ng pagvavalving at mga kabahayan na inaasahang magkakaroon ng supply sa nasabing mga oras:
6:00 AM – 12:00 NN
(Calumpang Cerca – Agus-os)
• Brgy. Road – from Maxima Apartment to Edgar Bayas’s House
• Hi-way – from Benita Mojica to Edgar Bayas’s House
12:00 NN – 6:00 PM
(Calumpang Cerca)
• Brgy. Road – from Zenaida Mengote to Nicanor Lopez’s House
• Hi-way – from Leticia Fidel to Ailene Afable’s House
6:00 PM – 6:00 AM
(Calumpang Cerca and Agus – os)
• Balik sa original na valving
Ang nakasaad na iskedyul ay mag-uumpisa bukas, May 19, 2020 at magpapatuloy hanggang sa maglabas uli nang panibagong anunsyo kung sakaling magkakaroon ng pagbabago.
Ineenganyo po namin na kayo ay makapag-ipon ng tubig at patuloy kayong makipag-ugnayan sa aming tanggapan kung nagkakaroon kayo ng problema sa tubig para mas mamonitor namin ang aming magiging paggalaw para sa maayos na supply.
Maraming salamat po sa inyong labis na pang-unawa.
IWD MANAGEMENT