Indang Water District

Water Supply Advisory: Regular Cleaning of Concrete Ground Reservoir at PS-3, Kayquit II, Indang, Cavite

Dec.12, 2020
Ipinagbibigay alam po ng pamunuan ng Indang Water District (IWD) na magsasagawa po kami ng regular na paglilinis ng tangke ng tubig sa ating Pump Station #3, Barangay Kayquit II, Indang, Cavite ngayong araw ng Sabado (Dec. 12, 2020).
Dahil dito ay MAAARI po tayong makaranas ng pagkawala o paghina ng supply ng tubig sa Poblacion 1, 2, 3, at 4, at Buna Cerca, lalo na sa mataas na bahagi nito mula ikatlo ng umaga (3am) hanggang alas-syete ng umaga (7am) sa araw ng Linggo (Dec 13, 2020).
Maraming salamat po sa inyong pang-unawa.