Indang Water District

Regular Cleaning of Concrete Ground Reservoir at PS-3, Kayquit II, Indang, Cavite

Ipinagbibigay alam po ng pamunuan ng Indang Water District (IWD) na magsasagawa po kami ng regular (“scheduled”) na paglilinis ng tangke ng tubig sa ating Pump Station #3, Barangay Kayquit II, Indang, Cavite ngayong araw ng Linggo (Agosto 30, 2020).
Dahil dito ay MAAARI po tayong makaranas ng pagkawala o paghina ng supply ng tubig sa Poblacion 1, 2, 3, at 4 lalo na sa mataas na bahagi nito mula ikatlo ng umaga (3am) hanggang alas-syete ng umaga (7am) sa araw ng Lunes (Agosto 31, 2020).
Maraming salamat po sa inyong pang-unawa.