Indang Water District

Cleaning of Concrete Ground Reservoir at PS-3, Kayquit II, Indang, Cavite

March 31, 2021

Ipinagbibigay alam po ng pamunuan ng Indang Water District (IWD) na magsasagawa po kami ng paglilinis ng tangke ng tubig sa ating Pump Station #3, Barangay Kayquit II, Indang, Cavite ngayong araw ng Miyerkules (Mar.31, 2021). Dahil dito ay MAAARI po tayong makaranas ng pagkawala o paghina ng supply ng tubig sa Poblacion 1, 2, 3, at 4, at Buna Cerca, lalo na sa mataas na bahagi nito mula ikatlo ng umaga (3am) hanggang alas-syete ng umaga (7am) sa araw ng Huwebes (April 1, 2021). Maraming salamat po sa inyong pang-unawa.