Indang Water District

ANNOUNCEMENT!

Ipinapabatid po ng Pangasiwaan ng Indang Water District na simula sa ika 28-31 ng Oktubre, 2019 or (October 28-31, 2019), ay magkakaroon po tayo ng pagsasaayos ng ating mga barbula (control valves) sa buong Barangay AGUS-OS. Iyo po ay upang maisaayos natin ang distribusyon ng supply ng tubig sa ating Barangay at mga karatig na barangay (CALUMPANG CERCA at CALUMPANG LEJOS) alinsunod sa ginawang pagpapalakas (upgrade) ng ating Pump Station No. 5 sa Calumpang Lejos. Maaari po tayong makaranas ng pansamanatalang paghina o pagkawala ng supply ng tubig (AGUS-OS).
Ito po at magsisilbing isang paalala sa atin upang tayo at makapaghanda o makapag-ipon ng tubig bago dumating ang nasabing petsa.
Inaasahan po namin ang inyong pang-unawa.
Maraming Salamat po.
-IWD MANAGEMENT