Transparency Seal
Freedom of Information
Citizen's Charter
Gender and Development
Water Advisories
Water Supply Interruption: Banaba Cerca, Calumpang Cerca, Agus-Os, Calumpang Lejos
August 13, 2018

Ipinababatid po ng pamahalaan ng Indang Water District na dahil sa bagyong Karding na dumaan, ang atin pong mainline (6 inch diameter) sa Ikloy ay naliganan (landslide) ng lupa na naging kadahilanan ng pagkaputol nito at pagkawala ng supply ng tubig sa mga nabanggit na mga barangay. Agaran po ang pagsasaayos at inaasahan pong maibabalik ang supply ng tubig sa lalong madaling panahon.
Inaasahan po namin ang inyong lubos na pang-unawa

Para sa inyong kaalaman.
Maraming salamat po.

Thank you for bearing with us
IWD Management

Water Supply Interruption: Poblacion I,II,III,IV
July 23, 2018

Ipinababatid po ng pamahalaan ng Indang Water District na dahil sa bagyong Josie na dumaan, ang atin pong mainline (6 inch diameter) sa San Gregorio ay naliganan (landslide) ng lupa na naging kadahilanan ng pagkaputol nito at pagkawala ng supply ng tubig sa mga nabanggit na mga barangay. Agaran po ang pagsasaayos at inaasahan pong maibabalik ang supply ng tubig sa lalong madaling panahon.

Inaasahan po namin ang inyong lubos na pang-unawa

Para sa inyong kaalaman.
Maraming salamat po.

Thank you for bearing with us
IWD Management


Water Supply Interruption: Banaba Cerca, Romana Vill Subdivision, Agus-Os, Calumpang Cerca at Calumpang Lejos
June 14, 2018

Ipinababatid po ng pamahalaan ng Indang Water District na dahil sa bagyong Domeng na dumaan, ang atin pong mainline sa pagitan ng Ikloy at Villa Filomena Resort ay naliganan (landslide) ng lupa na naging kadahilanan ng pagkaputol nito at pagkawala ng supply ng tubig sa mga nabanggit na barangay. Agaran po ang pagsasaayos at inaasahan pong maibabalik ang supply ng tubig sa lalong madaling panahon.

Inaasahan po namin ang inyong lubos na pang-unawa

Para sa inyong kaalaman.
Maraming salamat po.

Thank you for bearing with us
IWD Management


Water Supply Interruption: Calumpang Cerca
June 3, 2018

Ipinababatid po ng pamahalaan ng Indang Water District na mawawalan po ng supply ng tubig sa nasabing barangay sa kadahilanang nawalan po ng supply ng power ng Meralco at naapektuhan ang Pump Station 7. 

Inaasahan po namin ang inyong lubos na pang-unawa

Para sa inyong kaalaman.
Maraming salamat po.

Thank you for bearing with us
IWD Management

Thank you for bearing with us
IWD Management


Water Supply Interruption: Ma. Kahoy Cerca, Buna Lejos I & II
May 27, 2018
Ipinababatid po ng pamahalaan ng Indang Water District na ang atin pong Pump & Motor sa Pump Station 9 ay nasunog at kailangang mapalitan na magdudulot ng pagkawala ng tubig sa mga nasabing lugar. Ito po ay agarang papalitan at isasagawa ang pagbunot ng motor sa ika - 28 ng Mayo upang mapalitan ng bagong motor. Inaasahan po na maibabalik sa normal na supply ng tubig matapos maisakatuparan ang pagsasaayos ng nasabing pagkasira,

Inaasahan po namin ang inyong lubos na pang-unawa

Para sa inyong kaalaman.
Maraming salamat po.

Thank you for bearing with us
IWD Management


Water Supply Interruption: Valving in Calumpang Cerca
May 22, 2018
Ipinababatid po ng pamahalaan ng Indang Water District na magkakaroon po tayo ng pansamantalang pagkawala ng supply ng tubig sa calumpang cerca sa ikaw 22-26 ng Mayo. 

May 22, 2018
     12:00 - 6:00 - MAYOR - SOUTH
                               RICANOR LOREL - SOUTH

May 23, 2018
       6:00 PM - 6:00 AM         - LARGO
       6:00 AM - 12:00 NOON - MAYOR - SOUTH
                                                   -  LOPEZ - SOUTH
       12:00 NOON - 6:00 PM  - MAYOR-NORTH
                                                    - LOPEZ - NORTH
        6:00 PM - 6:00 AM         - LARGO

May 24, 2018
        6:00 AM - 12:00 NOON  - MAYOR - NORTH
                                                     - LOPEZ - NORTH
        12:00 NOON - 6:00 PM  - MAYOR - SOUTH
                                                     - LOPEZ - SOUTH
        6:00 PM - 6:00 AM         - LARGO

May 25, 2018
         6:00 AM - 12:00 NOON  - MAYOR - SOUTH
                                                      - LOPEZ - SOUTH
         12:00 NOON - 6:00 PM  - MAYOR - NORTH
                                                      - LOPEZ - NORTH
         6:00 PM - 6:00 AM         - LARGO

May 26, 2018
          6:00 AM - 12:00 NOON  - MAYOR - NORTH
                                                       - LOPEZ - NORTH
          12:00 NOON - 6:00 PM  - MAYOR - SOUTH
                                                       - LOPEZ - SOUTH
          6:00 PM - 6:00 AM         - LARGO

Para sa inyong kaalaman.
Maraming salamat po.

Thank you for bearing with us
IWD Management


Water Advisories
CSC

PHILGEPS

COA
SSS

File

Procurement Bidding Documents (PBD) 2017

Download File